Nizom hukum forex

Nizom hukum forex

Pialang forex terbaik untuk scalping
Bollinger bands forex tsd sinergi
Forex-trader-pro-2 0-download


Strategi terbaik scalping forex Skavsta flygplats forex peace Make-money-online-trading-binary-options Sistem trading forex yang terbaik-otomatisnya 0xea-in-biner-pilihan Strategi perdagangan mata uang-di-india

Hukum Labur amp Berniaga Forex (Forex Trading) Zaharuddin Abd Rahman Saya ingin meminta pihak ustaz untuk menerangkan tentang pelaburan tukaran matawang asing dan juga perniagaan Forex. Bagaimana pula jika saya melakukan transaksi sendiri dengan berbekalkan Analisa sendiri atau yang disediakan oleh broker dengan melayari internet. Kemudian memperolehi untung dari jualan dan belian matawang asing ini. Terima kasih Bagi menjawab soalan ini, anda perlu memahami dua jenis perkara iaitu: - 1 - Melabur wang ringgit anda ke dalam satu syarikat yang memperolehi untung melalui FOREX. 2 - Melantik satu platform atau syarikat untuk menjalankan jual beli wang asing dan simpan. Semua transaksi yang dilakukan oleh anda sendiri, syarikat hanya menyediakan platform dan mengambil uang perkhidmatan sahaja. Pertama. Hukum bagi melabur dalam syarikat yang sedang berjalan FOREX: Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Perdagangan Mata wang Asing Ia merupakan suatu jenis perdagangantransaksi yang memperdagangkan matawang suatu negara terhadap matawang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar matawang utama di dunia selama 24 jam Selamat ulang tahun Benar, memang FOREX matawang itu diharuskan, tapi ketepatannya tertakluk dengan mana mana menurut garis panduan yang dikeluarkan dari hadits Nabi yang sohih. Iaitu: - a - Ditukar (serah dan terima) dalam waktu yang sama ia disebut dalam hadis sebagai yadan bi yadin. Dalam bahasa Inggerisnya adalah on the spot basis. Ia datang banyak hadis antara yang paling utama adalah:. . . . . . . . . Ertinya. Emas dengan Emas (ditukar atau diniagakan). Perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam mestilah sama timbangan dan sukatannya, dan ditukar secara terus menerus (pada satu masa) dan sekiranya berlainan jenis, maka berjual-belilah kamu yang sedang makan (muslimah no 4039 no Hadits 119). B- Nabi bersabda: - Ertinya. Sesungguhnya Rasulullah saw. Pertukaran antara perak dan emas adalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu masa) (Muslim, no 1586, 31209) c- Manakala diambil dari salah satu antara dua pihak haram berdasarkan hadis: - Ertinya. Rasulullah s.a.w dari menjual emas dan perak secara berhitung (Riwayat Al-Bukhari, no 2070, 2762) Hadis-hadis di atas menyebut perihal displin Islam dalam mata emas dan perak. Untuk informasi, ulama bersepakat bahawa matawang (bank note) juga sama dengan denominasi dan fungsinya sebagai media tukar. Justeru setiap displin dan ketentuan transaksi yang juga emas dan perak TERPAKAI pada hubungan transaksi matwang. Demikian pendapat Majlis Fiqh Antrabangsa dan juga Majlis Kewangan Islam Antarabangsa di bawah AAOIFI. FOREX dalam matawang yang diuruskan oleh syarikat konvensional sudah pasti tidak akan menjaga syarat ini kerana lum FOREX yang dijalankan oleh institusi Konvensional adalah lsquoForward FOREX atau Forex yang menggunakan lsquoValue forward (masa depan) yang tergolong dalam Riba Nasiah. Mereka juga kerap menggunakan SWAP, Pilihan dan lain-lain instrumen yang tidak halal di sisi Syariah. Instrumen-instrumen tadi tidak memenuhi syarat Islam iaitu serah terima atau disebut qabadh dalam Islam benar-benar hakiki atau hukmi pada waktu yang sama. Masalah dalam implementasi FOREX adalah bertangguh dalam penyerahan dari kedua-dua pihak. Tatkala itu aqad menjadi batal (Radd al-Muhtar ala ad-durr, 4531). Tidak saya nafikan, bahawa ada sesetengah lembaga Kewangan Islam yang melakukan forex ini setelah kelulusan Majlis Penasehat Shariah mereka, Namun semua mereka hanya terlibat dalam FOREX jenis SPOT dan peliputannya lsquoForward jika adapun jenis maju ia menggunakan konsep Al-WAD atau Unilateral Promise dan ia Sudah disepakati warnnya Apa yang pasti, Majlis Shariah mereka telah mengalami beberapa syarat dan ruginya secara bebas begitu sahaja. Justeru MELABUR MODAL (BEERTI ANDA MELABUR DAN KEMUDIAN TUNGGU UNTUNG SAHAJA) dan di dalam lingkungan kewangan konvensional yang mempercayakan untung melalui cara FOREX tidak halal di sisi Islam. Ia adalah keputusan Panel Penasihat Shariah dunia yang bernaung di bawah nama Akuntansi amp Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI). Antara panel penasihat Shariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani, Prof. Dr. Syeikh Wahbah Zuhayli, Prof. Dr. Syeikh Siddiq Dharir, Syeikh Abdullah al-Mani, Dr. Abd Sattar Abu Ghuddah, Syeikh Dr. Nazih Hammad, Syeikh Dr. Hussain Hamid Hassan, Syeikh Nizam Yaquby, Dr. Mohd Daud Bakar, Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad, Syeikh Dr. Ajil Nashmi dan ramai lagi. KEDUA. Hukum FOREX TRADING yang dijalankan sendiri- Untuk mencari hukum untuk bentuk kedua ini, pertama-tamanya ia tertakluk kepada: - a- Tidak ada unsur judi atau tidak jual beli barang saja hanya kerana mengharap keuntungan dari perbezaaan nilai. Bukan kerana digunapakai di negara matawang terbabit Maka setelah diteliti oleh perum oleh JAKIM dan ISRA, ternyata unsur judi adalah wujud maka semua jenis forex trading adalah HARAM. B- Kesohihan dan kewibawaan syarikat platform dari sudut lesennya dan pengenalannya. Ia diperlukan untuk mengelak anda ditipu oleh platform syarikat yang tidak sebenar. Butiran terperinci berkenaan platform ini mestilah diteliti dan boleh diperolehi. Jika tidak, transaksi anda adalah syubhat dari awal lagi keran barang unsur gharar. B- Jika platform itu punyai wibawa dan kurang juga info yang sangat mencukupi, perkara kedua adalah menilai akta-akata berkaiatan dengan aktiviti ini dari badan berwajib di indonesia. Ini perlu bagi anda dan anda tidak terlibat dengan aktiviti menyalahi undang-undang Negara. Jika yang kedua juga lulus, saya kira transaksi jual matawang asing dan simpan dan kemudian jual semula tahan harga tukarannya naik harus kerana ia secara automatiknya dilaksanakan menurut kaedah lsquospot. Namun mari kita sama-sama cuba mehami dan menyemak bagaimana proses ini dilakukan secara ringkas dan melihat pandangan Islam tentangnya. Setakat apa yang diterangkan oleh individu yang terlibat dan yang berkenaan cara trading forex memlali internet ini. Ia seperti berikut: - 1) Ia memiliki modal minimum. Seperti contoh USD 1, USD 100 dan lain-lain, ia berbeza mengikuti polisi syarikat forex trading masing-masing. 2) Dengan modal itu, pihak syarikat platform forex trading ini akan membukakan satu akaun khas buat peserta. Setelah itu, pihak peserta akan menentukan samada untuk membuka kaunter jualan matawang di dalam akaun atau membuka kaunter belian. Gambaran mudahnya adalah: - Katalah modalnya USD 100 yang dibeli dengan tukaran semasa hari tersebut USD 1 RM 3.6, dan dibuka kaunter lsquoselling melalui platform syarikat tersebut. Sebagai contoh, pada esok bisa dilakukan analisa terhadap pegerakan nilai matawang, didapati nilai USD mengukuh berbanding Ringgit iaitu Rp 1 RM 4 Tatkala itu, ia akan menekan tombol jual USD 100 dan memperolehi RM 400. Ini sungguh sudah beroleh keuntungan sebanyak RM 40 berbanding Harga belian asalnya tadi. Pihak syarikat FOREX ini MESTILAH memasukkan seluruh RM 400 itu baik sahaja transaksi jual beli dilakukan, TIDAK DIBENARKAN DILEWATKAN ATAU DIMASUKKAN SEBAHAGIAN SAHAJA, jika dalam contoh di atas, hanya RM 40, manakala baki modal sebanyak RM 360 hanya akan pengisian sejurus mata menutup akaun pada Hari tersebut Isu Syariah. Jika ini tidak berlaku, maka ia lulus dari sudut Shariah, namun jika kelewatan berlaku, isu Shariah di sini adalah berlaku penangguhan dalam penyerahan matawang ringgit. Ini membuat ia bercangah dengan arahan Nabi s.a.w: - Dalam menukar wang dengan wang, Nabi telah memanggil garis panduan yang mesti dipatuhi iaitu: Ertinya. Sesungguhnya Rasulullah saw. Pertukaran antara perak dan emas adalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu masa) (Muslim, tidak ada 1586, 31209) Manakala pembelian secara sah dari dua pihak haram berdasarkan hadis: - Ertinya. Rasulullah saw melarang dari menjual emas dan perak secara berhutang (Riwayat Al-Bukhari, no 2070, 2762) Imam An-Nawawi telah memanggil dengan terang bahawa para ulama telah bersepakat wajibnya syarat serah terima dalam satu masa atau lsquoTaqabud samada hakiki (fizikal) atau Hukmi (melalui mediuam internet tapi punyai seperti resit atau nota elektronik yang menunjukkan transaski sah) (Syarah Sohih Muslim) Cadangan. Mesti dipastikan bahawa semasa transkasi jual beli dilakukan, kesemua modal dicampur untung di dalam akaun kita tanpa sebarang tangguh, dan secara otomatis juga kita boleh mengeluarkan wang tersebut tanpa sebarang halangan. 3) ada syarikat yang mensyaratkan minimum modal yang tinggi seperti USD 1000 dan lain-lain jumlah. Untuk itu mereka menawarkan apa yang dinamakan leverage yangmana modal peserta akan digandakan. Sebagai contoh, katalah modal sebenar anda adalah USD 100. Maka anda dikehendaki pilihan atau pilihan memlih gandaan yang dikehendaki. Seperti 1. 10 beerti modal anda akan digandakan ke 10 kali menjadi USD 1000 atau jika memilih 1: 100, beerti modal anda menjadi USD 10000. Dengan jumlah baru ini matawang anda akan di pasarkan di pasaran. Penggunaan berbagai instrumen keuangan atau modal pinjaman, seperti margin, untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi. Leverage dapat diciptakan melalui opsi, futures, margin dan instrumen keuangan lainnya. Misalnya, katakanlah Anda memiliki 1.000 untuk berinvestasi. Jumlah ini bisa diinvestasikan dalam 10 saham Microsoft, namun untuk meningkatkan leverage, Anda bisa menginvestasikan 1.000 dari lima pilihan kontrak. Anda kemudian akan mengendalikan 500 saham bukan hanya 10. (Rujukan) Jika benarlah apa yang saya gambarkan ini, transaksi forex menggunakan Leverage ini HARAM kerana ia dikira menjual matawang yang tidak di dalam milik anda. Milik sebenar anda sudah Rp 100 juta yang dijual adalah 10.000. Dia berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi s.a.w. Ertinya. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada di dalam milikmu (Janji Abu Daud, no 3504, 3283) Malah saya juga hampir pasti, wang yang digandakan oleh syarikat itu dikira sebagai penerima dan sudah pasti mereka akan sedikit keuntungan samada atau tidak diketahui oleh peserta . Jika ini berlaku, maka lagi riba berlaku. Bagi mengelakkan perkara yang ditegah oleh Islam dari berlaku di sini, penggunaan leverage 1: 1 sahaja yang dibenarkan. Wallahualam. 4) Diberitakan juga pihak syarikat menasihatkan peserta agar menggunakan modalnya kurang dari 30 untuk mengurangkan risiko semasa trading dijalankan. Dan jika ada masalah kemungkinan rugi atau apa yang dinamakan margin call, pihak peserta dibenarkan untuk membuka kaunter satu lagi samada jual atau beli bagi menyeimbangkan mungkin rugi. Pandangan Wallahualam, jika semunya dilaksanakan dengan jelas dan perancangan yang betul. Setakat ini saya tidak nampak adanya masalah Shariah dalam tindakan ini KECUALI IA MEMPUNYAI ELEMN PERJUDIAN YANG JELAS kerana membeli nilai untuk dijual agar naiknya ia BUKAN KOMODITI. Wallahualam. SAYA KELUARGA BERHARGA KERAMONYA JAMINAN, JUMLAH JAMBI, JAMBI, JALAN, JUAL, JAMBI, JUAL, JAMBI, JUAL, Diniagakan bagi memperolehi untung dari perbezaan nilai. Kita tahu nilai matlas sekarang tidak lagi bersandarkan emas atau perak, wang kertas hari ini (uang kertas) tidak memiliki nilai tersendiri dari pasaran global yang ditentukan oleh demand and supply di dunia. Justeru, membuat cara ini untuk memberi anak dan isteri makan suatu bentuk kerjaya yang terpuji di dalam Islam. Malah ia sebenarnya membantu sistem kapitalis dan menguatkan sistem ekonomi yang mereka anjurkan. Justeru, fikirkanlah. Jika anda tidak ingin menerima padnagan saya, tidak ada mengapa bacalah pendapat ulama besar kewangan Islam sedunia iaitu Syeikh Mufti Taqi Uthmani dalam hal ini: Forex Currency Trading Oleh Mufti Muhammad Taqi Usmani Diposting: 11 Zul QaDah 1424, 22 November 2007 Q.) Adalah Forex Perdagangan Mata Uang halal Saya telah melampirkan dokumen yang merinci aspek bisnis. A.) Saya membaca surat-surat yang dikirimkan oleh Anda. Saya berpendapat bahwa transaksi ini tidak sesuai dengan syariah. Kondisi sangat bahwa Anda tidak dapat menerima pengiriman mata uang yang dibeli membuatnya tidak diperbolehkan. Morever, ada unsur lain sesuai dengan pengetahuan saya yang membuat perdagangan ini melanggar hukum dalam Shariah, seperti, penjualan ke depan, penjualan singkat dll. Ini selain fakta bahwa mata uang awalnya adalah media pertukaran dan hanya boleh ditukar dengan Penggunaan pribadi di berbagai negara. Untuk menjadikannya komoditas tradabel hanya untuk mendapatkan keuntungan juga bertentangan dengan filosofi dasar ekonomi Islam. Oleh karena itu saya tidak menyarankan Anda untuk menikmati perdagangan ini. Sila Buka Sumber. Forex Trading Adakah anda ganti siapa Syeikh Mufti Taqi Uthmani, sila buka di sini untuk mengenalinya. Zaharuddin Abd Rahman 28 Zulhijjah 1428 ps. Semua pemain forex, nota dan jawpaan saya inin adalah jawapan yang dipermudah agar ia bisa difahami orang awam. Jika ada kesilapan teknik cara jual dan beli, boleh dimaklumakn di kerah alamat kerana info tentang tatacara di atas juga saya perolehi dari yang terlibat. Syaa tiada masa buat pembacaan dan evaluasi sendiri di saat ini. Sekian Tambahkan halaman ini ke situs Social Bookmarking favorit Anda More.Sebelum ini masalah membabitkan hukum Forex haram atau halal acapkali menjadi perdebatan dan masalah dikalangan apa yang boleh kita istilahkan sebagai 8220kaki forex8221. Dan tahun lepas pun JAKIM telah menganjurkan Muzakarah Ahli-Ahli Majlis Penasehat Syariah lembaga Kewangan untuk membincangkan perkara-perkara seperti: Kefahaman Umum Terhadap Perdagangan Mata Wang (Forex) dan Kedudukannya Dalam Syarak Perdagangan Mata Wang (Forex) dan Pandangan Syarak Dengan Pegendaliannya Perdagangan Mata Wang (Forex) Kedudukannya Dalam Undang-undang dan Kesannya ke atas Ekonomi Dan hasil dari muzakarah tersebut tidak ada beberapa rumusan dan kesimpulan yang telah dicapai: Jual beli matawang diharuskan oleh syarak, perlu dimatikan dawabit tertentu selain menggelakkan unsur-unsur-unsur syibh riba , Tipu daya, judi, qabd yang tidak jelas dan gharar dalam operasi spot forex secara individual melalui platform elektronik. Operasi spot forex ini juga didapati tidak sah dari sisi undang-undang Kerajaan Malaysia Walaubagaimanapun, semalam satu ketetapan telah dibuat oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan mengenai Forex. Hukum Forex. Haram atau Halal KOTA BHARU: Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan pemberangkatan umat Islam haram mengamalkan sistem perniagaan arus wang asing. Pengerusi Jawatankuasa itu, Tan Sri Dr Abdul Shukor Husin, mengatakan ini kerana perniagaan yang dilakukan melalui arus wang asing seperti itu tidak menepati hukum syarak dan menimbulkan keraguan di kalangan umat Islam. 8220Hasil kajian Jawatankuasa ini, kita dapati perniagaan yang membabitkan arus wang asing membabitkan spekulasi mata wang dan ini bercanggah dan bertentangan dengan hukum Islam.8221 8220Oleh itu, Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan sembuh bahawa umat Islam diharamkan dalam mengamalkan sistem perniagaan cara demikian, 8221 katanya untuk pemberita selepas Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa fatwa kebangsaan Ke-98 di sini hari ini. Abdul Shukor mengatakan, banyak isu yang meragukan mengenai perniagaan arus wang asing, olehitu umat Islam tidak perlu menceburkan diri, tambahan pula kegiatannya membabitkan penggunaan internet di kalangan individu yang tidak untung rugi tidak menentu. 8220Lain-lain jenis perniagaan arus wang asing, seperti melalui pengurup wang atau dari bank ke bank dibenarkan. Kerana ia tidak berapi spekulasi mata wang atau untung rugi yang tidak menentu, 8221 katanya. Dia mengatakan, keputusan lain yang turut terjerumus dalam mesyuarat itu saja yang dilimpahkan umat Islam buat pelotapan simpanan melalui Skim Sijil Simpanan Premium yang dimiliki Bank Simpanan Nasional (BSN). Katanya, keputusan itu dibuat selepas jawatankuasa berkenaan berpuas hati dengan kaedah pelaksanaannya lewat taklimat yang disampaikan oleh pihak pidana syariah bank negara pada muzakarah itu. 8220Pada mulanya, kita meragui tentang kaedah pelaksaaan skim itu ternyata kita berpuas hati selepas sistem perniagaan skim itu ditukar konsep Islam iaitu Mudharabah, 8221 katanya. 8211 BERNAMA Dahulu secara faktual antara sebab ekonomi Malaysia pernah jatuh tahun 19971998 adalah tindakan kerajaan Malaysia bermain forex antarabangsa yang 8220duduk dalam sistem kapitalis8221 sehingga telah memberi ruang kepada spekulator George Soros untuk sabotaj ekonomi Malaysia. Bagi kami ketetapan yang telah diberikan oleh Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan menunjukkan melahirkan mereka terhadap satu-satu kemusykilan untuk dijadikan panduan tambahan bagi umat Islam di Malysia hari ini. Dan tindakan Majlis Fatwa meletakan hukum Forex haram itu dibuat setelah kita membuat kajian yang mendalam dan kajian itu tak beralamat dalam pelaksanaannya tergesa-gesa dan dibuat dalam tempoh sehari dua. Yang berada dalam Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan ini pun balik sebarangan orang. Kalangan ulama dan yang ada ilmu tinggi dalam ilmu agama. 8220Adakah kita mahu terus menunggu jawapan yang kita ingini barulah kita akan terima amp berpuas hati dengan ketetapan dari kalangan yang ilmu tinggi dalam agama terutamanya melibatkan hukum8221 Cuma kalau boleh selepas ini besarlah harapan kita sendiri jadinya Jawatankuasa Kebangsaan Malaysia jenguklah-jenguklah sistem perbankan di indonesia hari ini Beberapa hal yang telah membelengu rakyat indonesia secara umum dan umat Islam di indonesia amnya. Kami mahu lihat sendiri apa pendirian Jawatankuasa Kebangsaan Malaysia mengenai soal-soal yang melibatkan Sara 1Malaysia. Kadar faedah yang dikenakan pihak bank kepada pelanggannya selama ini, PTPTN caj pelajarnya dikehendaki bayar balik lebih dari jumlah pinjamannya. Dan mungkin kalangan anda disini mahu tambahnya Samada kerajaan nak ikut atau tidak itu perkara nombor 2. Yang penting kami mahu melihat sendiri ketetapan Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan dahulu. PS. Apa respon anda sebaik Jawatankuasa Fatwa Kebangsaan menfatwakan hukum Forex haram kenape mufti cuma keluarkan fatwa haram secara lahiriah. Banyak yang haram Contohnya Saham utama haram. Pasal kerugian tak menentu Urusniaga tertangguh Sume bank yang menawarkan simpanan dan riba juga patut difatwakan secara jelas ttg pengharamannya. Kenape mufti selalu mengeluarkan fatwa ikuti keuntungan kerajaan semata-mata. Jikalau kerajaan tidak mendapat keuntungan apa-apa dari urusniaga tersebut. Maka difatwakan HARAM. Manakala urusniaga yang sudah terang-terangan mengandungi riba tidak difatwakan sebagai HARAM. Nie ler mufti dunia Takut hilang jawatan Tergantung pada fatwa yg dkeluarkan.forex adalah haram kerana.1.spisik.2.intenet individu.3.keuntongan tdak menentu. Soalanya..dimana bezanya dngan pasaran saham bskl..tolong jelas kan
Forex-trader-profesi (2)
Forex-trading-south-africa-standard-bank