Hukum forex bagi islam

Hukum forex bagi islam

Forex-trading-tax-form
Binary-options-trading-signal-provider-choice
Pasar forex inquisitore


Sydney-forex-currency-broker-mbfx Binary-options-cedar-finance-review Binary-option-trading-strategies-2015-ford Forex-trade-simulator-online Forex menunjukkan ekonomi 2016 Broker opsi top-20-biner

Hukum Labur amp Berniaga Forex (Forex Trading) Zaharuddin Abd Rahman Saya ingin meminta pihak ustaz untuk menerangkan tentang pelaburan tukaran matawang asing dan juga perniagaan Forex. Bagaimana pula jika saya melakukan transaksi sendiri dengan berbekalkan Analisa sendiri atau yang disediakan oleh broker dengan melayari internet. Kemudian memperolehi untung dari jualan dan belian matawang asing ini. Terima kasih Bagi menjawab soalan ini, anda perlu memahami dua jenis perkara iaitu: - 1 - Melabur wang ringgit anda ke dalam satu syarikat yang memperolehi untung melalui FOREX. 2 - Melantik satu platform atau syarikat untuk menjalankan jual beli wang asing dan simpan. Semua transaksi yang dilakukan oleh anda sendiri, syarikat hanya menyediakan platform dan mengambil uang perkhidmatan sahaja. Pertama. Hukum bagi melabur dalam syarikat yang sedang berjalan FOREX: Forex (Foreign Exchange) atau yang lebih dikenal dengan Perdagangan Mata wang Asing Ia merupakan suatu jenis perdagangantransaksi yang memperdagangkan matawang suatu negara terhadap matawang negara lainnya yang melibatkan pasar-pasar matawang utama di dunia selama 24 jam Selamat ulang tahun Benar, memang FOREX matawang itu diharuskan, tapi ketepatannya tertakluk dengan mana mana menurut garis panduan yang dikeluarkan dari hadits Nabi yang sohih. Iaitu: - a - Ditukar (serah dan terima) dalam waktu yang sama ia disebut dalam hadis sebagai yadan bi yadin. Dalam bahasa Inggerisnya adalah on the spot basis. Ia datang banyak hadis antara yang paling utama adalah:. . . . . . . . . Ertinya. Emas dengan Emas (ditukar atau diniagakan). Perak dengan perak, gandum dengan gandum, tamar dengan tamar, garam dengan garam mestilah sama timbangan dan sukatannya, dan ditukar secara terus menerus (pada satu masa) dan sekiranya berlainan jenis, maka berjual-belilah kamu yang sedang makan (muslimah no 4039 no Hadits 119). B- Nabi bersabda: - Ertinya. Sesungguhnya Rasulullah saw. Pertukaran antara perak dan emas adalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu masa) (Muslim, no 1586, 31209) c- Manakala diambil dari salah satu antara dua pihak haram berdasarkan hadis: - Ertinya. Rasulullah s.a.w dari menjual emas dan perak secara berhitung (Riwayat Al-Bukhari, no 2070, 2762) Hadis-hadis di atas menyebut perihal displin Islam dalam mata emas dan perak. Untuk informasi, ulama bersepakat bahawa matawang (bank note) juga sama dengan denominasi dan fungsinya sebagai media tukar. Justeru setiap displin dan ketentuan transaksi yang juga emas dan perak TERPAKAI pada hubungan transaksi matwang. Demikian pendapat Majlis Fiqh Antrabangsa dan juga Majlis Kewangan Islam Antarabangsa di bawah AAOIFI. FOREX dalam matawang yang diuruskan oleh syarikat konvensional sudah pasti tidak akan menjaga syarat ini kerana lum FOREX yang dijalankan oleh institusi Konvensional adalah lsquoForward FOREX atau Forex yang menggunakan lsquoValue forward (masa depan) yang tergolong dalam Riba Nasiah. Mereka juga kerap menggunakan SWAP, Pilihan dan lain-lain instrumen yang tidak halal di sisi Syariah. Instrumen-instrumen tadi tidak memenuhi syarat Islam iaitu serah terima atau disebut qabadh dalam Islam benar-benar hakiki atau hukmi pada waktu yang sama. Masalah dalam implementasi FOREX adalah bertangguh dalam penyerahan dari kedua-dua pihak. Tatkala itu aqad menjadi batal (Radd al-Muhtar ala ad-durr, 4531). Tidak saya nafikan, bahawa ada sesetengah lembaga Kewangan Islam yang melakukan forex ini setelah kelulusan Majlis Penasehat Shariah mereka, Namun semua mereka hanya terlibat dalam FOREX jenis SPOT dan peliputannya lsquoForward jika adapun jenis maju ia menggunakan konsep Al-WAD atau Unilateral Promise dan ia Sudah disepakati warnnya Apa yang pasti, Majlis Shariah mereka telah mengalami beberapa syarat dan ruginya secara bebas begitu sahaja. Justeru MELABUR MODAL (BEERTI ANDA MELABUR DAN KEMUDIAN TUNGGU UNTUNG SAHAJA) dan di dalam lingkungan kewangan konvensional yang mempercayakan untung melalui cara FOREX tidak halal di sisi Islam. Ia adalah keputusan Panel Penasihat Shariah dunia yang bernaung di bawah nama Akuntansi amp Auditing Organization for Islamic Institutions (AAOIFI). Antara panel penasihat Shariahnya adalah Syeikh Mufti Taqi Uthmani, Prof. Dr. Syeikh Wahbah Zuhayli, Prof. Dr. Syeikh Siddiq Dharir, Syeikh Abdullah al-Mani, Dr. Abd Sattar Abu Ghuddah, Syeikh Dr. Nazih Hammad, Syeikh Dr. Hussain Hamid Hassan, Syeikh Nizam Yaquby, Dr. Mohd Daud Bakar, Syeikh Al-Ayashi al-Sadiq Faddad, Syeikh Dr. Ajil Nashmi dan ramai lagi. KEDUA. Hukum FOREX TRADING yang dijalankan sendiri- Untuk mencari hukum untuk bentuk kedua ini, pertama-tamanya ia tertakluk kepada: - a- Tidak ada unsur judi atau tidak jual beli barang saja hanya kerana mengharap keuntungan dari perbezaaan nilai. Bukan kerana digunapakai di negara matawang terbabit Maka setelah diteliti oleh perum oleh JAKIM dan ISRA, ternyata unsur judi adalah wujud maka semua jenis forex trading adalah HARAM. B- Kesohihan dan kewibawaan syarikat platform dari sudut lesennya dan pengenalannya. Ia diperlukan untuk mengelak anda ditipu oleh platform syarikat yang tidak sebenar. Butiran terperinci berkenaan platform ini mestilah diteliti dan boleh diperolehi. Jika tidak, transaksi anda adalah syubhat dari awal lagi keran barang unsur gharar. B- Jika platform itu punyai wibawa dan kurang juga info yang sangat mencukupi, perkara kedua adalah menilai akta-akata berkaiatan dengan aktiviti ini dari badan berwajib di indonesia. Ini perlu bagi anda dan anda tidak terlibat dengan aktiviti menyalahi undang-undang Negara. Jika yang kedua juga lulus, saya kira transaksi jual matawang asing dan simpan dan kemudian jual semula tahan harga tukarannya naik harus kerana ia secara automatiknya dilaksanakan menurut kaedah lsquospot. Namun mari kita sama-sama cuba mehami dan menyemak bagaimana proses ini dilakukan secara ringkas dan melihat pandangan Islam tentangnya. Setakat apa yang diterangkan oleh individu yang terlibat dan yang berkenaan cara trading forex memlali internet ini. Ia seperti berikut: - 1) Ia memiliki modal minimum. Seperti contoh USD 1, USD 100 dan lain-lain, ia berbeza mengikuti polisi syarikat forex trading masing-masing. 2) Dengan modal itu, pihak syarikat platform forex trading ini akan membukakan satu akaun khas buat peserta. Setelah itu, pihak peserta akan menentukan samada untuk membuka kaunter jualan matawang di dalam akaun atau membuka kaunter belian. Gambaran mudahnya adalah: - Katalah modalnya USD 100 yang dibeli dengan tukaran semasa hari tersebut USD 1 RM 3.6, dan dibuka kaunter lsquoselling melalui platform syarikat tersebut. Sebagai contoh, pada esok bisa dilakukan analisa terhadap pegerakan nilai matawang, didapati nilai USD mengukuh berbanding Ringgit iaitu Rp 1 RM 4 Tatkala itu, ia akan menekan tombol jual USD 100 dan memperolehi RM 400. Ini sungguh sudah beroleh keuntungan sebanyak RM 40 berbanding Harga belian asalnya tadi. Pihak syarikat FOREX ini MESTILAH memasukkan seluruh RM 400 itu baik sahaja transaksi jual beli dilakukan, TIDAK DIBENARKAN DILEWATKAN ATAU DIMASUKKAN SEBAHAGIAN SAHAJA, jika dalam contoh di atas, hanya RM 40, manakala baki modal sebanyak RM 360 hanya akan pengisian sejurus mata menutup akaun pada Hari tersebut Isu Syariah. Jika ini tidak berlaku, maka ia lulus dari sudut Shariah, namun jika kelewatan berlaku, isu Shariah di sini adalah berlaku penangguhan dalam penyerahan matawang ringgit. Ini membuat ia bercangah dengan arahan Nabi s.a.w: - Dalam menukar wang dengan wang, Nabi telah memanggil garis panduan yang mesti dipatuhi iaitu: Ertinya. Sesungguhnya Rasulullah saw. Pertukaran antara perak dan emas adalah riba kecuali jika ia dilakukan secara serentak (serah terima dalam satu masa) (Muslim, tidak ada 1586, 31209) Manakala pembelian secara sah dari dua pihak haram berdasarkan hadis: - Ertinya. Rasulullah saw melarang dari menjual emas dan perak secara berhutang (Riwayat Al-Bukhari, no 2070, 2762) Imam An-Nawawi telah memanggil dengan terang bahawa para ulama telah bersepakat wajibnya syarat serah terima dalam satu masa atau lsquoTaqabud samada hakiki (fizikal) atau Hukmi (melalui mediuam internet tapi punyai seperti resit atau nota elektronik yang menunjukkan transaski sah) (Syarah Sohih Muslim) Cadangan. Mesti dipastikan bahawa semasa transkasi jual beli dilakukan, kesemua modal dicampur untung di dalam akaun kita tanpa sebarang tangguh, dan secara otomatis juga kita boleh mengeluarkan wang tersebut tanpa sebarang halangan. 3) ada syarikat yang mensyaratkan minimum modal yang tinggi seperti USD 1000 dan lain-lain jumlah. Untuk itu mereka menawarkan apa yang dinamakan leverage yangmana modal peserta akan digandakan. Sebagai contoh, katalah modal sebenar anda adalah USD 100. Maka anda dikehendaki pilihan atau pilihan memlih gandaan yang dikehendaki. Seperti 1. 10 beerti modal anda akan digandakan ke 10 kali menjadi USD 1000 atau jika memilih 1: 100, beerti modal anda menjadi USD 10000. Dengan jumlah baru ini matawang anda akan di pasarkan di pasaran. Penggunaan berbagai instrumen keuangan atau modal pinjaman, seperti margin, untuk meningkatkan potensi pengembalian investasi. Leverage dapat diciptakan melalui opsi, futures, margin dan instrumen keuangan lainnya. Misalnya, katakanlah Anda memiliki 1.000 untuk berinvestasi. Jumlah ini bisa diinvestasikan dalam 10 saham Microsoft, namun untuk meningkatkan leverage, Anda bisa menginvestasikan 1.000 dari lima pilihan kontrak. Anda kemudian akan mengendalikan 500 saham bukan hanya 10. (Rujukan) Jika benarlah apa yang saya gambarkan ini, transaksi forex menggunakan Leverage ini HARAM kerana ia dikira menjual matawang yang tidak di dalam milik anda. Milik sebenar anda sudah Rp 100 juta yang dijual adalah 10.000. Dia berdasarkan apa yang disebut oleh Nabi s.a.w. Ertinya. Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada di dalam milikmu (Janji Abu Daud, no 3504, 3283) Malah saya juga hampir pasti, wang yang digandakan oleh syarikat itu dikira sebagai penerima dan sudah pasti mereka akan sedikit keuntungan samada atau tidak diketahui oleh peserta . Jika ini berlaku, maka lagi riba berlaku. Bagi mengelakkan perkara yang ditegah oleh Islam dari berlaku di sini, penggunaan leverage 1: 1 sahaja yang dibenarkan. Wallahualam. 4) Diberitakan juga pihak syarikat menasihatkan peserta agar menggunakan modalnya kurang dari 30 untuk mengurangkan risiko semasa trading dijalankan. Dan jika ada masalah kemungkinan rugi atau apa yang dinamakan margin call, pihak peserta dibenarkan untuk membuka kaunter satu lagi samada jual atau beli bagi menyeimbangkan mungkin rugi. Pandangan Wallahualam, jika semunya dilaksanakan dengan jelas dan perancangan yang betul. Setakat ini saya tidak nampak adanya masalah Shariah dalam tindakan ini KECUALI IA MEMPUNYAI ELEMN PERJUDIAN YANG JELAS kerana membeli nilai untuk dijual agar naiknya ia BUKAN KOMODITI. Wallahualam. SAYA KELUARGA BERHARGA KERAMONYA JAMINAN, JUMLAH JAMBI, JAMBI, JALAN, JUAL, JAMBI, JUAL, JAMBI, JUAL, Diniagakan bagi memperolehi untung dari perbezaan nilai. Kita tahu nilai matlas sekarang tidak lagi bersandarkan emas atau perak, wang kertas hari ini (uang kertas) tidak memiliki nilai tersendiri dari pasaran global yang ditentukan oleh demand and supply di dunia. Justeru, membuat cara ini untuk memberi anak dan isteri makan suatu bentuk kerjaya yang terpuji di dalam Islam. Malah ia sebenarnya membantu sistem kapitalis dan menguatkan sistem ekonomi yang mereka anjurkan. Justeru, fikirkanlah. Jika anda tidak ingin menerima padnagan saya, tidak ada mengapa bacalah pendapat ulama besar kewangan Islam sedunia iaitu Syeikh Mufti Taqi Uthmani dalam hal ini: Forex Currency Trading Oleh Mufti Muhammad Taqi Usmani Diposting: 11 Zul QaDah 1424, 22 November 2007 Q.) Adalah Forex Perdagangan Mata Uang halal Saya telah melampirkan dokumen yang merinci aspek bisnis. A.) Saya membaca surat-surat yang dikirimkan oleh Anda. Saya berpendapat bahwa transaksi ini tidak sesuai dengan syariah. Kondisi sangat bahwa Anda tidak dapat menerima pengiriman mata uang yang dibeli membuatnya tidak diperbolehkan. Morever, ada unsur lain sesuai dengan pengetahuan saya yang membuat perdagangan ini melanggar hukum dalam Shariah, seperti, penjualan ke depan, penjualan singkat dll. Ini selain fakta bahwa mata uang awalnya adalah media pertukaran dan hanya boleh ditukar dengan Penggunaan pribadi di berbagai negara. Untuk menjadikannya komoditas tradabel hanya untuk mendapatkan keuntungan juga bertentangan dengan filosofi dasar ekonomi Islam. Oleh karena itu saya tidak menyarankan Anda untuk menikmati perdagangan ini. Sila Buka Sumber. Forex Trading Adakah anda ganti siapa Syeikh Mufti Taqi Uthmani, sila buka di sini untuk mengenalinya. Zaharuddin Abd Rahman 28 Zulhijjah 1428 ps. Semua pemain forex, nota dan jawpaan saya inin adalah jawapan yang dipermudah agar ia bisa difahami orang awam. Jika ada kesilapan teknik cara jual dan beli, boleh dimaklumakn di kerah alamat kerana info tentang tatacara di atas juga saya perolehi dari yang terlibat. Syaa tiada masa buat pembacaan dan evaluasi sendiri di saat ini. Sekian Tambahkan halaman ini ke situs Social Bookmarking favorit Anda More.by SurFXGzali 187 Mon Oct 05, 2009 11:34 am HALAL HARAM FOREX Sebagai Rujukan. Konsep leveraj yang disediakan oleh broker forex sebenarnya wujud dalam Islam. Islam tidak pernah mengharamkan sesuatu perkhidmatan yang tiada unsur penindasan (gharar) yang disediakan oleh orang bukan islam. Leveraj forex merupakan jaminan (pertolongan) sementara yang diberikan oleh broker forex. Ianya boleh dibilang juga kontrak sementara antara trader forex dan broker broker trader yang masih memiliki ekuiti dalam akaun mereka. Trader hanya bisa memegang kontrak berdasarkan ekuiti mereka sahaja dan mengikut yang mereka persolid dengan broker mereka.Bagi akaun islamik, broker forex tidak terjangkit atau memberikan apa-apa faedah atas garansi mereka itu bisa kita akses daya matawang mengikut kemampuan kita. Broker forex adalah orang tengah antara bank-bank antarabangsa (pedagang) dan pedagang kecil (pengecer) .Mereka membeli (qoute) dari institusi dan menjual balik (reqoute) kepada pedagang kecil.Biasanya jualan balik adalah munasabah antara 3-10 mata sahaja.Di Disini lah buat buat keuntungan Proses ini dibenarkan oleh islam. Ianya bukan riba. (Ada yang terkeliru jual beli juga sama riba). Pandangan Profesor Kewangan Islam Saudarai, Kalau kita mengkaji banyak pandangan dari pakar-pakar kewangan islam yang terlibat langsung dengan kewangan islam dan pernah membentang kertas kerja di forum kewangan islam. Majoriti bersetuju menyatakan leverage adalah harus (dibolehkan). Seperti kata Profesor Humayon Dar, Managing Director Dar Al Istithmar di London (memeriksa aspek syariah dari hedge fund Islam yang baru muncul). . Syariah tidak memiliki masalah dengan leverage asalkan tercapai melalui hutang Islam. Leverage bukanlah perhatian Syariah, melainkan merupakan masalah ekonomi. Rujuk: islamicfinanceandbanking.blog. Mic-hedge.html Kalau mengambil kata-kata beliau, saya mengambil contoh leverage dalam akaun islamik FXOpen leverage yang tidak dikenakan sebarang bunga (interest-free). Juga jika kita semalam pun tidak ada apa-apa bunga (berbanding konvensional bunga jika semalam). Saya rasa perlunya kita ganti banyak pihak yg mahir dan terlibat langsung dalam kewangan islam. Bukan kuliah sulawesi bujangan yang baru balik dari universiti di Jordan dan kerja 2-3 tahun di institusi kewangan islam dan tukar jadi pensyarah di uiam. Kemudian buat hukum tanpa perbincangan. Hadits dhaif sebagai hujah pengharaman. Saya ingin berkongsi pengetahuan tentang satu lagi hadis yang terputus sanad (dhaif) yg dijadikan hujah pengharaman, iaitu: Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak di dalam milikmu. (Sejarah Abu Daud, No 3504 3283) Rujuk Leveraj Haram Metro Ahad 3 Februari 2008. Apakah terjemahan langsung satu hadis yang masyhur la tabi ma laysa indak Beberapa isu telah dibangkit berkenaan hadits ini.Salah satu tentang percanggahan rantaian sanadnya.Al Bukhari dan Muslim Tidak pernah merekodkan dalam koleksi mereka yang sedang lain Ab Dawd dan al Tirmidhi, ada merekodkannya. Percanggahannya adalah seperi berikut: 1. Ab Dawd, Ahmad ibn Hanbal, dan Ibnu Hibban dinyatakan ianya diriwayatkan oleh Jafar ibn Abi Wahshiyah, dari Ysuf ibn Mahak, dari Hakim ibn Hizam, manakala yang keempatnya, ianya Abd Allah ibn Ismah, manakala koleksi yang lain Antara Ysuf dan Hakim. Dalam al Mizan, al Dhahabi menyatakan nama sebenarnya tidak diketahui (la yuaraf). 2. Berkenaan periwayat utama Hadith ini, Hakim ibn Hizam, mengatakan 8220obscure8221 (majhul al hal). Hanya Ibn Hibban memasukkan dia antara periwayat yang boleh dipercayai (al thiqqat yang dapat diandalkan). Sementara al Nasa82178217i telah merakamkan satu hadis yang diriwayatkan oleh beliau, Yang lain menyatakan beliau adalah 8220obscure8221. Rujukan: Komoditi berjangka: Sebuah analisis hukum Islam Mohammad Hashim Kamali en.wikipedia.orgwikiMohammadHashimKamali --------------------------------- ----------------------- (Perkataan: Majhul al-Hal (dinamakan juga al-Mastur) Definisi: Perawi yang diriwayatkan daripadanya oleh dua orang atau lebih Ditakah yang ada di bawah ini hadisnya itu tidak memiliki nama khusus di bawah hadis dhaif Rujukan: darulkautsarpenghadi. BahasanKedua: --------- -------------------------------------------------- ---- (Nota: Saya tidak pernah berada di rendah hadits dhaif Cuma menyatakan bahawa hadist dhaif tidak boleh dijadikan hukum dalam hal halal dan haram. Efek dari penggunaan lemah Hadeeth: islamwebver2archive ngexampid139248 Wallahu alam. Graf leveraj dan margin trade saling Berkait.Ibarat kuku dengan isi.Kalau ikut pengertian saya, margin trad HARAM.Kalau tiada riba, jadi HALAL.Secara amnya margin trading (leverage) HALAL tanpa ada riba. Sebenarnya dalam akaun Islamik forex, margin tradingnya tidak bisa kena guna riba. Malah broker forex sudah lama merealisasikan prinsip-prinsip Qard Al Hassan (pinjaman indah) berbanding bank yang berjenama rupiah Islam tidak kira di Malaysia atau luar negara. Kalau ada pun, ianya agak terbatas ruang seperti: Rujuk: dib.aeencommunityservicequrad.htm Insya Allah. Saya akan membahas tentang Qard Al Hassan pada kesempatan lain. Berkenaan pula pula, andai pasaran tidak menyebelahi kita, kita masih ada stop loss sebagai penyelamat. Andai kita tidak menggunakan stop loss pun, Broker forex mengamalkan Fakta 3: Tidak Ada Saldo Debet Resiko Anda hanya sebatas dana deposit. Karena tidak ada margin call dalam trading forex, untuk perlindungan Anda, broker secara otomatis akan menutup semua posisi terbuka Anda jika ekuitas akun Anda turun di bawah tingkat margin yang dipersyaratkan. Anggap ini sebagai penghentian otomatis akhir. Sebenarnya, kamu tidak akan pernah kehilangan lebih banyak uang daripada yang ada di akunmu Janganlah susah-susahkan hati pasal forex halal ke haram.ianya ini. Yg uzar komenkan adalah pasal leverage Leverage dlm forex menepati hukum syarak. Xde riba Kena yakinkan diri yg ianya menepati hukum syarak. Tanpa keyakinan bisa jatuh syubhah pula. Yang penting pakai akun. Kan byk broker yg tawarkan islamic account. Adalah-itu adalah bisikan syaitan. Hukum dagang forex dan penggunaan leveraj harus halal Yakinkan diri baru hati jadi tenang. Kerja jadi senang Apa-apa pun saya tiada kuasa hukum HALAL HARAM. Saya Cuma tolong menerangkan apa yang saya fahami selama ini megenai perkara tersebut. Yang ada kuasa MAJLIS FATWA KEBANGSAAN. Jikalau MAJLIS FATWA KEBANGSAAN mengeluarkan FATWA di Malaysia ini menerangkan yang Trading FOREX ini HARAM. Maka berhentilah.Sehingga sekarang tiada apa2 FATWA dikeluarkan oleh MFK mengenai FOREX. Di dalam Islam La ibrata bil musammayaat walakinna ibrata bil maaani (Pengajaran (hukum) bukan dari segi istilah sesuatu perkara bahkan pengajaran (hukum) diambil dari cara perlaksanaannya). Dalam ISLAM untuk memverifikasi hal-hal yang HALAL atau HARAM bukan berasal dari makna langsung dari terminologi itu tetapi dari bagaimana hal itu dilakukan. Jawapan dari yang lain bagi perkara yang sama oleh SurFXGzali 187 Mon Oct 05, 2009 11:43 am Daripada Penasihat SyarieSharie Advisor KODANA Berhad. Waalaikumussalam w.b.t .. Terima kasih diucapkan kepada Saudara Seeraj atas pertanyaan yang diajukan dan sokongan untuk ruangan forum ini.Memang semalam ada soal tentang leverage. Oleh kerana soalan itu telah memanggil nama seseorang, pihak pengurusan sudah jadi soalan ini jadinya perbincangan kita lebih telus dan tidak mana pihak mana. Akhlak dan kesatuan adalah penting dalam Islam dan bukan perpecahan pula pergaduhan yang dianjurkan.Terima kasih atas keperihatinan saudara itu. Diruangan yang terhad ini saya tidak bercadang untuk ment definisikan hal ini dalam pertarungan yang memeningkan kepala kerana ianya berbeza mengikuti penggunaan dalam sesuatu urusniaga. LEVERAGE yang berlaku dalam perdagangan FOREX adalah cara mendapatkan lebih banyak dengan kurang. Kita mengambil urusniaga matawang asing yang melibatkan matawang GBPUSD. Sekiranya kita membuka akaun USD1,000 dan kita ingin membelimenjual 1 lot GBPUSD, sepatutnya pihak platform akan memotong USD100 dari akaun kita sebagai modal pusingan. Namun sekiranya leverage, platform hanya akan memotong USD50 untuk modal pusingan 1 lot tersebut. Ini merupakan kemudahan dan diskaun yang diberikan oleh pihak platform untuk meringankan modal pusingan kepada pedagang yang memiliki akaun mini sahaja. Inilah yang pernah leverage dan keistimewaan ini hanya diberikan kepada pedagang yang memiliki akaun mini sahaja. Akaun mini adalah jumlah akaun yang kurang dari USD50,000. Tapi sekiranya akaun ini melebihi USD50.000 ke atas, keistimewaan ini tidak diberikan kepada pedagang (trader). Yang paling penting dalam perdagangan forex ini setiap urusniaga yang dibertis dan kerugian maksimum yang akan ditanggung oleh pedagang tidak akan melebihi jumlah modal pusingan yang ada di dalam akaun mereka. Seperti contoh, sekiranya anda membuka akaun yang tidak berharga Rp1,000 anda tidak akan sebanding dengan modal yang ada tersebutituitu USD1,000 walau apapun leverage yang anda perolehi dari pihak platform dan kerugian anda sama sekali tidak akan berganda dari keseluruhan modal yang anda laburkan. Dengan ini leverage tidak bisa menjadi halangan dalam hukum syara dalam perlaksanaannya kerana ianya merupakan diskaun atau keistimewaan yang diberikan kepada pedagang. Ini adalah pilihan yang diberikan oleh pihak platform dengan harga yan lebih rendah untuk pedagang yang memiliki modal yang kecil (mini akaun) iaitu akaun yang yang modalnya kurang dari USD50,000. Saya berharap penerangan saya yang ringkas ini bisa merungkaikan segala kekeliruan dan pengertian yang silap tentang leverage yang timbul dewasa ini dan juga jawab terhadap isi hukum tentang leverage itu sendiri. Di dalam Islam La ibrata bil musammayaat walakinna ibrata bil maaani (Pengajaran (hukum) bukan dari segi istilah sesuatu perkara bahkan pengajaran (hukum) diambil dari cara perlaksanaannya). Sekian.Wassalam. Haji Habin Faisal bin Haji Mohamed Penasihat SyarieSharie Advisor KODANA Berhad. Investasi FOREX trading adalah investasi yang sangat penuh dimana kita bisa memperoleh keuntungan yang lumayan dalam waktu yang relatif singkat. Dong dengan forex broker forex online yaitu Marketiva yang memberikan jasa forex signal di internet, semakin mudah setiap orang untuk mendulang keuntungan di bisnis ini bahkan tanpa harus melewati upaya belajar yang terlalu lama dan tanpa harus memahami teknikalmaupun fundamental yang memusingkan kepala. Penghasilan para trader-trader forex profesional sangat dan jauh para pelaku-pelaku bisnis lainnya seperti para pelaku bisnis MLM dan perdagangan konvensional. Tapi kemudian banyak yang mempertanyakan kehalalan dari hasil yang diperoleh bisnis forex trading ini sifatnya yang abstrak dan tidak kasat mata. Bagian umat Islam meragukan praktik perdagangan berjangka. Bagaimana menurut padangan para pakar Islam jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu, 8221 sabda Nabi Muhammad SAW, dalam sebuah riwayat riwayat Abu Hurairah. Oleh sementara fuqaha (ahli fiqih islam), hadits tersebut ditafsirkan secara saklek. Pokoknya, setiap praktik jual beli yang tidak ada barangnya pada waktu akad, haram. Penafsiran itu sama sekali, tak pelak lagi, buatlah fiqih Islam sulit untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus berkembang dengan perubahan-perubahannya. Karena itu, jumlah ulama klasik yang terkenal dengan pemikiran cemerlangnya, ada cara penafsiran yang terkesan sempit tersebut. Misalnya, Ibn al-Qayyim. Ulama bermazhab Hambali ini berpendapat, memang tidak benar jual-beli barang yang tidak ada dilarang. Baik dalam Al Qurban17an, sunnah maupun fatwa para sahabat, larangan itu tidak ada. Dalam Sunnah Nabi, hanya ada larangan menjual barang yang belum ada, pemberian larangan barang yang sudah ada pada waktu akad. 8220Causa legis atau ilat larangan itu tidak ada atau tidak adanya barang, peluru garar, 8221 contohnya Dr. Syamsul Anwar. MA dari IAIN SUKA Yogyakarta menjelaskan keterangan Ibn al-Qayyim. Garar adalah tidak yakin tentang barang yang diperjual-belikan itu bisa hadir atau tidak. Misalnya, seseorang menjual unta yang hilang. Atau menjual barang milik orang lain, tidak diberi kewenangan oleh yang bersangkutan. Jadi, ganti pada waktu akad barangnya tidak ada, namun ada kepastian diadakan pada saatnya diperlukan agar bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli tersebut sah. Malah, kendati barangnya sudah ada tapi 8211 karena satu dan lain hal 8212 tidak bisa diserahkan kepada pembeli, maka jual beli itu tidak sah. Perdagangan berjangka, jelas, bukan garar. Sebab, dalam bentuk kontrak berjangkanya, jenis komoditi yang dijual-belikan sudah ditentukan. Begitu juga dengan jumlah, mutu, tempat dan waktu penyerahannya. Semuanya berjalan di atas rel aturan resmi yang ketat, sebagai antisipasi korban praktek penyimpangan yang palsu 8212 satu hal yang sebetulnya bisa bisa terjadi pada praktik jua-beli konvensional. Dalam perspektif hukum Islam, Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK) dapat berkontribusi ke dalam kategori almasa8217il almu8217ashirah atau masalah-masalah hukum Islam kontemporer. Karena itu, status hukumnya bisa dikategorikan kepada masalah ijtihadiyyah. Klasifikasi ijtihadiyyah masuk ke dalam wilayah fi ma la nasha fih, ada masalah hukum yang tidak punya referensi nash hukum yang pasti. Dalam kategori masalah hukum al-Sahrastani, ia termasuk dalam paradigma al-nushush qad intahat wa al-waqa8217I la tatanahi. Artinya, nash hukum dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah sudah selesai tidak lagi ada tambahan. Dengan demikian, kasus-kasus hukum yang baru muncul mesti diberikan kepastian hukumnya melalui ijtihad. Dalam kasus hukum PBK, ijtihad dapat diterima terhadap teori perubahan hukum yang oleh Ibn Qoyyim al-Jauziyyah. Ia menjelaskan, fatwa hukum dapat berubah karena beberapa variabel perubahnya, yaitu: waktu, tempat, niat, tujuan dan manfaat. Teori perubahan hukum ini diturunkan dari paradigma ilmu hukum dari gurunya Ibn Taimiyyah, yang menyatakan a-haqiqah fi al-a8217yan la fi al-adzhan. Artinya, kebenaran hukum itu dijumpai dalam pandangan empirik bukan dalam alam pemikiran atau ide alam. Paradigma ini diturunkan dari prinsip hukum Islam tentang keadilan yang dalam Al Quran digunakan istilah al-mizan, a-qisth, al-wasth, dan al-adl. Dalam penerapannya, secara khusus masalah PBK dapat berkontribusi ke dalam bidang kajian fiqh al-siyasah maliyyah, yaitu politik hukum kebendaan. Dengan kata lain, PBK termasuk ajaran hukum Islam dalam pengertian bagaimana hukum Islam diterapkan dalam masalah kepemilikan atas harta benda, melalui perdagangan berjangka komoditi dalam era globalisasi dan perdagangan bebas. Realisasi yang paling mungkin dalam agenda melindungi pelaku dan pihak-pihak yang terlibat dalam perdagangan berjangka komoditi dalam ruang dan waktu serta pertimbangan tujuan dan manfaatnya dewasa ini, sejalan dengan semangat dan suara UU No. 321977 tentang PBK. Karena itu, hukum Islam dapat dianalogikan dengan bay8217 al-salam8217ajl bi8217ajil. Bay8217 al-salam dapat diartikan sebagai berikut. Al-salam atau al-salaf adalah bay8217 ajl bi8217ajil, sedang memperjualbelikan sesuatu yang dengan ketentuan sifat-sifatnya yang terjamin kebenarannya. Di dalam transaksi demikian, penyerahan ra8217s al-mal dalam bentuk uang sebagai imbalan. Ulama Syafi8217iyah dan Hanabilah dengan ini: 8220Akad atas komoditas jual beli yang diberi sifat terjamin yang ditangguhkan dengan harga jual yang ditetapkan di dalam bursa akad8221. Keabsahan transaksi jual beli berjangka, ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat sebagai berikut. Rukun sebagai unsur-unsur utama yang harus ada dalam suatu peristiwa transaksi Unsur-unsur utama di dalam bay8217 al-salam adalah: Pihak-pihak yang melakukan transaksi (8216aqid) yang disebut dengan istilah muslim atau muslim ilaih. Objek transaksi (ma8217qud alaih), yaitu barang barang komoditi berjangka dan harga tukar (ra8217s al-mal al-salam dan al-muslim fih). Kalimat transaksi (Sighat 8216aqad), yaitu ijab dan kabul. Yang perlu diperhatikan dari unsur-unsur tersebut, adalah ijab dan qabul dalam bahasa dan kalimat yang jelas menunjukkan transaksi berjangka. Karena itu, ulama Syafi8217iyah menggunakan istilah al-salam atau al-salaf dalam kalimat-kalimat transaksi itu, dengan alasan 8216aqd al-salam adalah bay8217 al-ma8217dum dengan sifat dan cara yang berbeda dari akad jual dan beli (beli). Persyaratannya adalah transaksi barang, apakah: isi ulang transaksi kejelasan mengenai: jenisnya (yakun fi jinsin ma8217lumin), sifatnya, ukuran (harga), harga penyerahan, harga tukar, tempat penyerahan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh harga tukar (al-tsaman), adalah, pertama, kejelasan jenis alat tukar, yaitu dirham, dinar, rupiah atau dolar dsb atau barang barang yang bisa ditimbang, disukat, dsb. Kedua, kejelasan jenis alat tukar rupiah, dolar Amerika, dolar Singapura, dst. Apakah timbangan yang disepakati dalam bentuk kilogram, kolam, dst. Kejelasan tentang kualitas objek transaksi, apakah kualitas istimewa, baik sedang atau buruk. Syarat-syarat di atas ditentukan dengan maksud menghilangkan jahalah fi al-8217aqd atau alasan ketidaktahuan kondisi-kondisi barang pada saat transaksi. Sebab hal ini akan terjadi pada perselisihan di antara pelaku transaksi, yang akan merusak transaksi. Kejelasan jumlah harga tukar. Penjelasan singkat di atas nampaknya sudah bisa memberikan kejelasan kebolehan PBK. Kalaupun dalam pelaksanaannya masih ada pihak-pihak yang merasa dirugikan dengan peraturan perundang-undangan yang ada, maka dapatlah digunakan kaidah hukum atau pepatah yang berbunyi: ma la yudrak kulluh la yutrak kulluh. Apa yang tidak bisa dilaksanakan semuanya, maka tidak perlu terbengkalai seluruhnya. Dengan demikian, hukum dan pelaksanaan PBK sampai batas-batas tertentu boleh diterima atau disetidak-tidaknya sesuai dengan semangat dan jiwa norma hukum Islam, dengan menganalogikan kepada bay8217 al-salam. Dalam bukunya Prof. Drs. Masjfuk Zuhdi yang berjudul MASAIL FIQHIYAH Kapita Selecta Hukum Islam, diperoleh Forex (Perdagangan Valas) yang membolehkan dalam hukum islam. Perdagangan valuta asing timbul karena adanya barang barang kebutuhankomoditi antar negara yang sedang internasional. Perdagangan (ekspor-impor) ini tentu membutuhkan alat bayar yaitu UANG yang masing-masing negara memiliki ketentuan sendiri dan berbeda satu sama lainnya sesuai dengan penawaran dan permintaan dari negara-negara tersebut sehingga timbul PERBANDINGAN NILAI MATA UANG antar negara. Uang tambahan antar negara terkumpul dalam suatu BURSA atau PASAR yang merupakan internasional dan terikat dalam suatu kesepakatan bersama yang saling menguntungkan. Nilai mata uang satu negara dengan negara lainnya ini berubah (berfluktuasi) setiap saat sesuai volume permintaan dan penawarannya. Adanya permintaan dan penawaran yang sedang. Yang benar-benar nyata tukar-menukar mata uang yang berbeda. HUKUM ISLAM dalam TRANSAKSI VALAS 1. Ada Ijab-Qobul: 8212gt Ada perjanjian untuk menerima dan menerima Penjual. Ijab-Qobulnya dilakukan dengan lisan, tulisan dan utusan. Pembeli dan penjual memiliki wewenang penuh melaksanakan dan melakukan tindakan-tindakan hukum (dewasa dan berpikiran sehat) 2. Memenuhi syarat menjadi objek transaksi jual-beli yaitu: barang barangnya (bukan najis) dapat dimanfaatkan dapat diserahterimakan barang dan mahal Dijual oleh Pemiliknya sendiri atau kuasanya atas izin pemiliknya Barang sudah berada ditangannya jika barangnya diperoleh dengan imbalan. Muhammad Isa, ada jual beli itu diperbolehkan dalam agama. 8220Jangan kamu membeli ikan dalam udara, karena sebenarnya jual beli yang demikian itu mengandung penipuan8221. (Hadis Ahmad bin Hambal dan Al Baihaqi dari Ibnu Mas8217ud) Jual beli barang yang tidak di tempat transaksi dengan syarat harus diterangkan sifat-sifatnya atau ciri-cirinya. Kemudian jika barang sesuai dengan keterangan penjual, maka sahlah jual belinya. Jika tidak sesuai maka pembeli memiliki hak khiyar, tentu saja boleh atau jual beli belinya. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi riwayat Al Daraquthni dari Abu Hurairah: 8220Barang siapa yang membeli sesuatu yang ia tidak melihatnya, maka ia berhak khiyar jika ia telah melihatnya8221. Jual beli hasil tanam yang masih terpendam, seperti ketela, kentang, bawang dan sebagainya juga diperbolehkan, asal diberi contohnya, karena akan mengalami kesulitan atau kerugian jika harus mengeluarkan semua hasil tanaman yang terpendam untuk dijual. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum Islam: Kesulitan itu menarik kemudahan. Demikian juga jual beli barang barang yang sudah terbungkustertutup, seperti makanan kalengan, LPG, dan sebagainya, asalkam diberi label yang menerangkan isi. Vide Sabiq, op. Cit. Hal. 135. Mengenai teks kaidah hukum Islam di atas, vide Al Suyuthi, Al Ashbah wa al Nadzair, Mesir, Mustafa Muhammad, 1936 hal. 55. (Dipimpun dari beberapa sumber) PRINSIP HIDUP IMPIAN ATAU CITA-CITA YANG BERASASKAN KEPADA KEIMANAN KEPADA ALLAH SWT DENGAN MENURUTI CARA RASULULLAH SAW AKAN DAPAT MENEGUHKANMEMANTAPKAN HATI DARI SIFAT PUTUS ASA DAN AKAN SENTIASA MEMILIKI RASA KETAQWAAN YANG JITU DALAM USAHA MENANAMKAN KEYAKINAN KEPADA DIRI KE ARAH MENJADI SEORANG INSAN YANG BERJAYA DI DUNIA DAN DI AKHIRAT FALSAFAH SIBER 8220Manusia yang dikirim menggunakan internet untuk urusan perkara, tapi mereka tidak mahu merebut peluang menjana pendapatan menerusi perdagangan internet. Maka mereka itu adalah manusia yang teramat rugi di era digital ini8221 Profesor Madya Miswan Bin Surip
Forex-trading-broker-in-nigeria-coat
Pilihan biner-nigeria