Forex trgovina iskustva

Forex trgovina iskustva

Sistem perdagangan tsunami
Forex-trading-lernen-buch (2)
Kebebasan keuangan forex


Perdagangan marjin forex bank sentral Sukses-forex-trading-rahasia-terungkap Rating forex yang mudah di vakum Melhor estrategia pasar forex Buklet strategi trading forex Trik jitu forex trading

Mitovi o Forex-u Da bi zaradii na FOREX-u, neophodno je da pratite deavanja na tritu 24 sata dnevno, ne gubei vreme na jelo i spavanje Pre svega, niko na svetu ne prati trite neprekidno. Svaki trejder sam bira vreme koje mu najvie odgovara za rad i trguje onda kada vidi povoljnu priliku za to. Naravno da vreme koje trejder membuktikan van trita tj. Kada radi neto drugo ili kada se odmara, sa sobom nosi proputanje odreeih povoljnih prilika za trgovanje, ali jednostavno, nije sve u novcu. Ugrabiti ba svaki dinar koji se nudi, po cenu svega ostalog, takve ciljeve niko sebi ne postavlja. Tada nema vremena ni da se zaraeni novac iskoristi. Pored toga, postoje razliiti ljudi sa razliitim navikama saya interesovanjima. Neko trguje dva sata dnevno, neko opet svaki slobodan sekund provede ispred monitora. Takoe je vano istai da untuk provodite mnogo vremena pratei trite ne zuai i da ete u svakom trenutku biti uspeni. Ni najvei trejderi na svetu nisu u stanju da tano prognoziraju kretanje kursa u svakom trenutku. Zadatak uspenog trejdera je da prepozna i iskoristi satu trenutke kada se kretanje kursa moe predvideti sa velikom sigurnou. Kako se to radi Doite na na obuku koju organizujemo i mi emo vas nauiti. Da li je istina da je stvarni uspeh na FOREX-u dobro uvana tajna koju vam niko nee lako odati pekulativna trgovina na deviznom tritu predstavlja vaan izvor prihoda za mnoge banke, investicione fondove i hed-fondove. Odreene informacije se sigurno mogu sakupiti analizirajui suvoparne bankarske izvetaje. Meutim, untung bankama donasi njeni zaposleni, dakle ivi ljudi. Tidak, mi smo navikli da govorimo samo o onima koje poznajemo lino. Ljudi koji rade u finansijskom sektoru, komuniciraju meu sobom, saya svako od nas, ko je odavno u ovom poslu, uo je mnoge prie o velikim uspesima i neuspesima, a mnoge od njih bih mogao i sam da vam ispriam. Nakon 15 godina rada u kompaniji TeleTRADE, mi smo obuili na stotine uspenih specijalista koji rade irom sveta i kojima je FOREX i finansijko trilly postalo profesija. Mnogo je vie samostalnih investitora koji su proli kroz nau kolu i koji u trgovini na deviznom tritu vide dodatni izvor prihoda. Doite u nae predstavnitvo i porazgovarajte sa istinskim profesionalcima, saya njihove tajne vrlo lako mogu postati vae. Poznato je da novac voli tiinu, tj. Onaj ko zarauje ne eli da ba odmah da prvom oveku koga sretne ispria kako je doao do novca. Jednostavno, neko se boji baksuza, dok neko ne eli da svoju energiju troi na nepotrebno brbljanje. Naravno da postoje i uspeni trejderi koji ele da svoje umee prenesu drugima. Oni su spremni da o svom nainu trgovanja na FOREX-u govore u okviru master-asova saya seminara koje organizujemo u naoj kompaniji. Vae prisustvo moe biti dragoceno. Untuk mengikat rezultata trgovanja na linim raunima, sve informacije o tome su strogo poverljive. Ipak u pojedinim sluajevima, uz saglasnost vlasnika rauna i ovlaenog trejdera, mi objavljujemo izvetaje o trgovanju u okviru meusobnog takmienja trejdera, kao saya prilikom predstavljanja opcije Personalni trejder. Ko su autori knjiga aku udbenika o FOREX-u. Jesu li to teoretiari bez iskustva u trgovini Analisari kompanije TeleTRADE, autori su nekoliko popularnih knjiga o deviznom tritu FOREX. Autori su dogogodinji profesionalci na tritu sa ogromnim praktinim iskustvom. Iz velikog broja uspenih publikacija izdvajamo bestselere kao untuk su: FOREX prosta stvar. Od autora sa ogromnim iskustvom na FOREX-u, Irine Kaverine, rukovodioca obrazovnog sektora nae kompanije. FOREX od prostg ka sloenom. Knjiga koju su napisali I.V.Morozov, sada profesor na Finansijkoj akademiji koju je osnovala Vlada Ruske federacije, i R.R.Fathulin, jedan od programer platforme MetaTrader. Ako vam neko nudi svoje savete o trgovanju na FOREX-u za novac, to je samo teoretiar bez iskustva Ljudi koji svoje usluge i savete nude u privatnoj reiji, mogu se rukovoditi razliitim motivima. Meu njima sigurno ima aku profesionalaca sa visokom reputacijom i iskustvom, takoe ima i teoretiara bez dana iskustva na berzi, raznih avanturista itd. Pra nego untuk posastasi sel saveto, preporuujemo vam da se potrudite da saznate neto vie o vaem savetodavcu. Pra svega neto vie o njegovim rezultatima u trgovanju, o metodama rada, ta drugi o njemu misle i td. Analitiko odeljenje kompanije TeleTRADE ine profesionalci sa ogromnim iskustvom u trgovanju i velikim brojem uspenih profitabilnih akcija na tritu. Ukupni profesionalni sta naih analitiara vei je od 50 godina. Trejderi untuk su stvarno super profesionalci i samo malobrojni ke mogu postati Meu uspenim trejderima imamo ljude sa razliitim stepenom obrazovanja, kako sa tehnikim, tako saya sa humanistikim nainom razmiljanja, mukarce i ene razliite ivotne dobi. Postati trejder moe, u principu svaki ovek koji ima elju da trguje na berzi. Prijavite se na na kurs besplatni o FOREX-u i uverite se sami u to. Sebuah vai rezultati na naem demo-programu za trgovanje pokaza vam u kojoj meri ste spremni da primenite steena znanja u praksi. Pomoi e vam da shvatite na koji nain vam je najpovoljnije da obavljate posao trejdera, kao i da ocenite oekivani nivo poetnog prihoda. Da bio bio uspean na FOREX-u. Neophodna je samo srea, zar ne Biti uspean u trgovini na deviznom tritu zahteva sledee: Detaljnu studiju o svim aspektima trgovine na FOREX-u (besplatnu obuku o tome dobijate na naim seminarima) Struna literatura o finansijkim tritima (spisak preporuene literature i neophodne materijale dobijate Im zapoetne obuku.) Pravilno korienje dostupnog analitikog materijala o deviznom tritu. (Klijenti TeleTRADE imaju bezbeen pristup Dow Jones vestima u svakom trenutku.) Pria se da je za uspenu trgovinu na FOREX-u neophodno da imate dobrog prijatelja u nekoj od vodeih svetskih banaka koji vam moe na vreme dojaviti naredne promene kursa Sve neophodne analitike informacije o Trinim kretanjima moete dobiti putem tiker-vesti (Dow Jones, Bloomberg, perdana tass). Untuk nisu samo vesti o dogaajima i promenama, ve sadre i studiozne preglede trita, komentare zvaninika saya profesionalnih analitiara. Tokom dana bude objavljeno po nekoliko pregleda sa deviznog trita i prognoza. Najnovije vesti se neprekidno emituju na kanalima Dow Jones i Bloomberg, 24 sata dnevno, 365 dana u godini. Untuk analitiko-informacioni proizvod vrhunske klase. Namenjen je pra svega trgovcima na berzi, kao i svima koji ele da budu pravovremeno informisani o deavanjima na svetskim tritima, kao i da naue neto vie. Za sve klijente TeleTRADE-a. Usluge Dow Jones informativno-analitikog servisa potpuno su besplatne uz svaki demo ili lini nalog za trgovanje. Da li je istina da je obuka za trgovinu na FOREX-u skup i dugotrajan proces Kompanija TeleTRADE nudi svim zainteresovanim besplatnu poetnu obuku u naem predstavnitvu. Trajanje jedne sesije je 2-3 sata. U naim kancelarijama redovno organizujemo posebne obrazovne seminare i master-asove tako da vam je naa ponuda uvek dostupna. Untuk je ciklus besplatnih predavanja saya praktinog rada na deviznom tritu FOREX. Takoe postoji mogunost uenja na daljinu, namenjena profesionalnim trejderima radi poveanja njihovih vetina i sposobnosti. Da li je tano da je FOREX piramidalne strukture u kojoj zarauju samo oni koji su na vrhu tj. Oni koji su ve dovoljno dugo u poslu Na deviznom tritu FOREX neprekidno radi i zarauje vie miliona ljudi irom sveta. Meu njima ima onih rade ve dugi niz godina, kao i onih koji ine svoje prve korake. Dakle, moete krenuti u trgovinu na FOREX-u upravo sada saya obezbediti sebi finansijsku nezavisnost. Da biste saznali vie, prijavite se na nau besplatnu obuku i otvorite svoj demo-nalog. Vai rezultati pokazae u kojoj meri ste spremni da primenite steena znanja u praksi. Pomoi e vam da shvatite na koji nain vam je najpovoljnije da obavljate posao trejdera, kao i da ocenite oekivani nivo poetnog prihoda. Koliki treba da Bude poetni kapital za trgovanje na FOREX-u Neke od kompanija za pruanje usluga na FOREX-u nude mogunost trgovanja i sa samo 10 dolara. Meutim, jasno je da se sa tolikim poetnim kapitalom ne moe zaraditi znaajna suma novca. Takoe, untuk mengenang novca imate na raunu, u stanju ste da izdrite vee fluktuacije na tritu. Biete poput velikog broda koji uprkos buri sigurno plovi. Ke manji ulog, ke vas manji talas moe potopiti. Zbog toga, minimalni poetni kapital iznosi 2000 USD. Moete li nam potvrdili da TeleTRADE ima najbolje uslove za trgovinu Mi, zaposleni u TeleTRADE-u uvek nastojimo da naim klijentima obezbedimo vrhunske uslove, kako za obuku, tako i za samo trgovanje. Veoma nam je vano da svi koji su imali prilike da koriste nae usluge to i potvrde. Takoe smatramo da je kontraproduktivno privlaiti ljude lanim obeanjima. Oekujemo racionalan pristup i razumevanje od strane klijenata po ovom pitanju. TeleTRADE jasno deklarie uslove trgovanja saya svoje obaveze maksimalno ispunjava. Mi paljivo pratimo inovacije u irokom spektru usluga u kljunim segmentima trita, saya sa sigurnou moemo rei da su nai uslovi poslovanja najbolji na tritu, saya oni se dalje razvijaju u najboljem interesu klijenata u skladu sa razvojem finansijske tehnologije. Da li je tana tvrdnja: untuk je nii dibesarkan, untuk su povoljniji uslovi trgovanja Ne. Visina spreda nijre najvaniji u pogledu uslova trgovine. Zato Kao prvo, oglasi kompanija u kome se istiu veoma niske vrednosti spreda ili tzv. Nulti spred (spred jednak nuli), uglavnom predstavljaju samo marketinki trik radialielja klijenata. Tokom sama trgovine takve kompanije uvek nau skrivene mogriosti za poveanjem spreda pri brim promenama cena. Untuk praktino znai da se prilikom zatvaranja pozicija klijentu zaraunava mnogo vei spred od navedenog. Untuk je i razumljivo, jer je spred jedan od osnovnih izvora prihoda za kompanije koje pruaju usluge na deviznom tritu, saya opstanak kompanije sa niskim spredovima ne bi bio mogu. Drugo, populistiki marketing u kojima se tendeciozno naglaava politika minimalnog potraivanja i visina spredova koja tei nuli, potpuno je suprotno trinim uslovima i karakteristika je nedavno formiranih kompanija koje ele da untuk pra dou do svog mesta u sferi finansijskih usluga. Ak i ako takva kompanija ispunjava svoja obeanja, takva politika je svakom sluaju kratkovida jer je povezana sa visokim rizikom to je suprotno naelu finansijske stabilnosti, stabilnom prihodu kompanije i bankarskim garancijama depozita. Aku na kraju, vrlo esto je za zatvaranje najprofitabilnih pozicija vano pravovremeno servisiranje pri brzim promenama cena na tritu. U takvim sluajevima, za kompaniju koja ima niski spred pokazalo se nemogue da na tritu sprovede brzo zatvaranje po datoj ceni. Da li je mogue stvarno i redovno zaraivati ​​na Forex-u FOREX postoji vie od 30 godina i za ke vreme mnogo ljudi je zaraivalo i jo uvek zarauje na tritu. Mnogima od njih je rad na FOREX-u jedina profesija i predstavlja stalan izvor prihoda. Untuk se tie nae zemlje, mogunost trgovine na deviznom tritu se pojavila pra nekoliko godina, i od tada veliki broj ljudi je izabrao posao trejdera (valutnog trgovca) i stekao finansijsku stabilnost. Takoe, velikom broju ljudi rad na FOREX-u predstavlja dodatni izvor prihoda. Sve informacije koje su objavljene na ovom sajtu ne predstavljaju osnovu za donoenje investicionih odluka, ve imaju iskljuivo informativni karakter. Upozorenje o rizicima: Trgovina na finansijskim tritima (posebno tzv. Marginalna trgovina) prua velike mogunosti i dozvoljava investitorima da ostvare izuzetno veliku dobit, ali takva mogunost je direktno povezana sa potencijalno visokim rizicima. Dakle, pra nego untuk se upustee u donoenje konkretnih investicionih odluka, trebate paljivo razmotriti prihvatljivost takvih trgovinskih operacija sa stanovita raspoloivih finansijskih sredstava i nivoa znanja koje posedujete. Upotreba podataka: za potpuno ili delimino korienje informacija sa sajta i linkova Kompanije TeleTrade neophodna je dozvola izvora informacija. Korienje materijala putem interneta je dozvoljeno iskljuivo putem hiperlikova sa sajta teletrade-dj.rs. Automatski uvoz materijala je zabranjen. Sva pitanja vezana za korienje materijala objavljenih na naem sajtu moete postaviti PR slubi Kompanije TeleTrade. 2000- 2017. Sva prava zadrana. Situs ini dikelola oleh Teletrade D.J. Limited 20599 IBC 2012 (Cedar Hill Crest, PO Box 1825, Villa, Saint Vincent dan Grenadines) Uee Kompanije TeleTrade u regulatornim telima: HK TeleTrade posebnu panju poklanja razvoju regulative u poslovanju na finansijskim tritima. Mi smo zainteresovani za izgradnju visokokvalitetnog zakonodavnog okvira, uz obezbeivanje maksimalnog konfora za rad naim klijentima u zemlji. TeleTrade je jedan od osnivaa regulatorne neprofitne organizacije, poznate pod nazivom Regulatorni centar za berzanske instrumente i tehnologiju, a takoe je lan Komisije za regulisanje odnosa uesnika na finansijskim tritima. Otvaranje demo-rauna Za otvaranje demo-rauna biete preusmereni na zatieni sektor TeleTrade Group. Nakon untuk proete proceduru za registraciju, vi dobijate: Demo-un koji vam pomae da stvorite pozitivne navike i da nauite da trgujete, ne rizikujui pravi novac. Linu stranicu, koja vam omoguava pristup svim uslugama koje prua kompanija TeleTrade. Otvaranje rauna Za otvaranje trgovinskog rauna biete preusmereni na zatieni sektor HK TeleTrade Group. Nakon untuk proete proceduru za registraciju, vi dobijate: Otvaranje rauna za trgovanje vas ini punopravnim uesnikom finansijskog trita saya daje mogunost ostvarivanja profita u trgovanju finansijskim instrumentima. )))))))))))))) Slicna tema postoji, ali ima mnogo beskorisnih prepirki, zato sam otvorio novu u kojoj bismo pisali bez medjusobnog vredjanja, vec da dajemo prave argumente. Poslednjih par meseci tragam za nekom vrstom istine o FOREXU i TRGOVINI AKCIJAMA I ROBOM (zlato, srebro, kafa, kukuruz, psenica.) Preko interneta, ali citajuci razne tekstove i forume na tu temu nikako samog sebe da ubedim da je to quotposaoquot, vec Smatram da je untuk kocka na svetskom nivou kao ON-LINE - KLADIONICE gde prolaze dobro samo oni koji imaju prave informacije (a untuk su onih 5 trgovaca) Trgujem na Plus500 platformi, preko DEMO racuna. Postalo mi je interesantno, zaradjujem aku gubim, ali za sedih malo vise zaradjujem. Na platformi Plus500 opredelio sam se vise za trgovinu akcijama poznatih kompanija i robom. Dok trgujem deluje mi kao da igram kladionicu on-line. Ovaj nacin trgovine robom i akcijama mi je sumnjiv i mislim da njime mocnici lako manipulisu i to je onih 5 koji zaradjuju, kao u kladionici, jer se dosta prica o namestanju utakmica pa u toj igri opet zaradjuje onih 5 koji znaju sta ce da se desi , Ostali uplate pa kako bude ili kao nesto znaju kao razumeju se u kosarku, fudbal i odbojku, pa jos neko i pogodi pa postane primer svom okruzenju, i da vas pitam, kako mogu da prodam nesto cega nisam vlasnik i da prodajem nesto sto Nije u mojoj fioci (akcije) ili u mom dvoristu ili magacinu (roba) Na svetskoj berzi mozete da zaradjujete kad pipsevi rastu, TADA KUPUJETE ili kad pipsevi opadaju, TADA PRODAJETE (sebuah prodajete nesto sto nemate u svojim rukama, vec samo vidite brojeve) , Samo treba pravo dugme da pritisnete, kao na poker aparatima VECA-MANJA (A u odredjenom trenutku prestanete da kupujete ili prodajete ili postavite STOP PROFIT ili STOP LOSS i ako ste imali srece na kraju ste zaradili). KAKO MOGU DA PRODAJEM NESTO STO PRETHODNO NISAM KUPIO Ako kupim 1000t psenice, zasto mi kamionima ke ne dovezu ispred kuce Ako kupim 50 akcija neke kompanije, zasto mi preko e-maila ne posalju obavestenje da sam vlasnik dela kompanije Ako kupim 5 unci zlata, zasto Mi ih ne isporuce na kucnu adresu Ili da ih stave u banku u MOJ sef. Pa da stoje tu 200 godina ako ja hocu. Ako kupim naftu, hoce li npr. 30 cisterni da mi doveze untuk sto sam kupio itd. Zamolio bih sve koji nesto znaju o ovoj temi da prokomentarisu, da ostave korisne linkove kako bi se mi, koji ne razumemo dovoljno kako funkcionise svetska berza, bolje informisali ZAMOLIO BIH SVE KOJI PISU NESTO NA OVU TEMU DA NE PISU SAMO DA JE OVO PRAVO TRZISTE ILI DA JE UNTUK PREVARA VEC DA DAJU MEMILIKI ARGUMENTE ZASTO MISLE DA NIJE ILI DA JESTE PREVARA, NEKA NAVEDU NEKI PRIMER IZ EKONOMIJE OD RANIJE, NEKA POSTAVE NEKI LINK O TOME NEMOJTE DA POSTAVLJATE VASE GRAFIKONE I KOLIKO STE ZARADILI ILI IZGUBILI, HAJDE DA PRICAMO O : -Realnosti ovog trzista, koliko jeste, koliko nije stvarno -Koliko je kocka, koliko nije -Sta sve pojedinac treba da zna da bi mogao da posluje na tom trzistu -Kako hakeri mogu da uticu na ovo poslovanje, jer je rec o Internetu, jer je rec o prostoru koje nije u potpunosti u nasim rukama -Kako TV vesti uticu na promenu cena A koliko uopste mozes da verujes televiziji. Kako mozes da verujes jednom novinaru koji je zaduzen da procita tekst koji mu je dat takav, a dobio ga je od ko zna koga Untuk utice na tvoje poslovanje Re: FOREX i TRGOVINA AKCIJAMA I ROBOM (zlato, srebro, kafa, kukuruz, psenica. ) Ja sam radio kako se ovde u civilizovanom svetu kaze quotdaytradingquot znaci svaki dan sam kupovao i prodavao. Sto se tice kockanja, traba da znas da ti tamo koji sedis kod kumpjutera iza tako neke platforme u pokusavas da kupujes i prodajes ispred tebe ima stotine kompjutera i faca koje imaju informacije iz prve ruke. Znaci prvo oni pa ti. Ja kada sam poceo da radim te deonice u pocetku sam dobijao, ali iskreno svaka budala moze da dobija kada pasar ide gore. Medjutim treba da se desi samo jedan dan dole i svaj profit koji si stekao se bukvalno moze obrisati za 10 minuta. Sto se tice tvojih pitanja o isporuci ti bi trebalo kao fazon da imas tu robu koja se kobojagi drzi negde u pouzdanim rukama. Medjutim pocinje sve vise da se prica posebno u trzistu zlata da se u glavnom trguju papiri i da su cene manipulisane. Ja sam na primer trazio isporuku 3oz zlata (za ke se placa premijum jedno 5 vise od papira) tako da sam dobio materijalnu stvar u rukama tj 3oz zlata (nesto malo vise od 60 grama). Sve vise ljudi trazi isporuke posto Evropa i Amerika stampaju pare u nemogucim razmerama tako da se ljudi plase hiperinflacije. U glavnom Sve sto si sam napisao je tacno. Ah da. Ne zaboravi da kada radis taj demo potpuno je drugacije nego kada pocnes da trgujes stvarno i gubis prave pare. Tu pocinju da se pojavljuju iracionalne emocije i na takvima profesionalci koji imaju brze kompjutere od tebe i koji su na quotterenuquot te ocerupaju. Izvini malo na katastrofalnom Srpskom objasnjenju ali ovo mi vise nije maternji jezik. Ja bih ti savetovao da procesljas malo neke Engleske forume pa da vidis o cemu se sve tu radi. Re: FOREX i TRGOVINA AKCIJAMA I ROBOM (zlato, srebro, kafa, kukuruz, psenica.) Ima li neko ovde da je kupio nekad neke akcije Puno saya zanima trgovanje akcijama, zlatom itd. Em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em em Mi je bio savetnik.Zaradio sam neke pare, platio skladitenje i kojekakve dabine i saldo veoma mali.Za takvu trgovinu treba biti stvarno struan, paljiv i rizikovati.Potreban je novac.Mnogo novca da bi se zaradilo. Sebuah trgovanje preko ForexaTo je za velike prevarante.Od malih se uzimaju pare, a untuk su milioni.Veliki berzanski trgovci ne rade preko Forexa. Neka saya neko argumentima saya dokumentima demantuje.Nisam neto uo da su prko forexa Kinezi kupili zlato. Re: FOREX i TRGOVINA AKCIJAMA I ROBOM (zlato, srebro, kafa, kukuruz, psenica.) Trgovao sam forexom sa domacim brokerima. Spredovi su bili veliki pa sam resio da trazim brokere sa malim spredom na EURUSD spread je minimalni 0.7 pipsa a prosecni 1,45 pipsa. Nasao sam jedan i demo testiracu racun da vidim kako se ponasa.Spread na zlato je minimalni 0.2 pipsa a prosecni 1.26 pipsa dok nafta 0.05 spread.
Smart-forex-trader
Profesional-forex-trader-blogger